Na vrh
Traži
051412-700 Kontaktirajte nas

ADDITIVO 2000 LT

 UBRZIVAČ ZA RESINU 2000 NA NISKIM TEMPERATURAMA

Dodavanjem ovog proizvoda max.5% težinski ili volumski u utvrđivač sistema Resina 2000, ubrzava se processušenja i stvrdnjavanja Resine 2000 na niskim temperaturama. Nikada ne povećavati postotak aditiva u utvrđivač od preporučenog jer se može umanjiti kakvoća epoksidnog sistema  i ne izvoditi nikada radove na nižim temperaturama od 50C niti višim od250C.

TEHNIČKI PODACI
Specifična težina:
0,97±0,02 kg/l
Volumski suhe tvari:100%
Boja: žuta ambra
Razrjeđivač:5610 samo za čišćenje

KAKO SE PAKUJE
Pakovanje od 0.125 l
  • Ispiši
  • Na vrh