DIPON SPREJ PROTIV MJEHURIĆA 400ML

DIPON SPREJ PROTIV MJEHURIĆA 400ML

DIPON EPOXY AB Anti-Bubble Sprej.

Kemijsko rješenje za učinkovito i brzo uklanjanje mjehurića na površinama od epoksidne smole.

Ugrađeni odzračivač pomaže u uklanjanju naknadnog stvaranja mjehurića nakon prve uporabe.

Važno:

Sprej ne uklanja mjehuriće ili zračne džepove koji su ispod površine zalivene epoksidnom smolom.

Postupak primjene:

Snažno protresite sprej cca 15-30 sekundi prije upotrebe.

Sprej se raspršuje tanko i ravnomjerno na mokru podlogu s udaljenosti od cca 15-30 cm. Zahvaljujući

tankom nanošenju raspršene magle, epoksidni korektor protiv mjehurića raspoređuje se po cijelom

uradkom.

Sprej se smije koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama s odgovarajućom maskom za disanje.

Sadrži: 400 ml

Opasnost:

Izuzetno zapaljiv aerosol.

H226 Zapaljiva tekućina i para. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili

opetovane izloženosti. H312+H332 Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše. H315 Uzrokuje iritaciju

kože. H319 Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oka. H335 Može izazvati iritaciju dišnog sustava. P210 Čuvati

podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih vrsta izvora zapaljenja. Nemojte

pušiti. P233 Čuvati spremnik dobro zatvoren. P312 Ako se ne osjećate dobro, kontaktirajte liječnika.

P332+P313 Ako dođe do nadraženosti kože: potražite liječnički savjet/pomoć. P403+P235 Čuvati na

dobro prozračenom mjestu. Držite na hladnom. Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Temperatura

skladištenja <20°C, čuvati podalje od izvora paljenja i topline, čuvati na hladnom i suhom mjestu,

zaštititi od mraza.