DIPON TINTA INTENSE TEAL 20ML

DIPON TINTA INTENSE TEAL 20ML

DIPON Tinte su tekuće, brzo sušeće i prikladne za:

• Epoksidna smola (npr. za bojanje riječnih stolova, nakita i još mnogo toga),

• Tkanina (bilo koja vrsta tkanine kao što su košulje, cipele, deke)

• Platna

• Metal (nakit, privjesci, naušnice i mnogi drugi oblici)

• Yupo papir (Sintetički vodootporan akvarel papir)

• Staklo (Izvrsna glatka površina za slobodno tečuću tintu)

DIPON Alcohol Pearls are suitable for:

Epoxy Resin (Resin Art) for free flowing textures and vibrant effects,

Fabrics (any kind like cloth or shoes to pillows and bedsheets)

Clayboards (Canvas for Artists)

Ceramics (incl. vases, tiles & other shapes)

Metal (Jewlery, pendants, bracelets, earrings and other shapes)

Yupo-Paper (stamping, cardmaking, signs, backgrounds, individual paintings, letters)

Glass (Excellent surface for free flowing textures)

Svojstva:

• Brzo sušenje

• Izvrsno prekrivanje

• Izvrsna svojstva tečnosti

• Potpuno na bazi alkohola

Primjena:

Ukapajte kap po kap u željeni medij. Što više koncentrata dodate, to je zasićenje jače.

Jedna bočica (20 ml) dovoljna je za bojanje 7,5 – 15,0 kilograma epoksidne smole (ovisno o boji)

Sadržaj/sadrži: 20 ml

Upute:

Prije upotrebe protresite bočicu! Please shake the bottle for some seconds before using!

Zasićenost boje ovisi o dodavanju količine kapi. Ako želite svijetlu boju, dodajte samo nekoliko kapi.

OPASNOST: H225 Lako zapaljiva tekućina i para. – H319 Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oka. – H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu. – P210 Čuvati podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih vrsta izvora paljenja. Nemojte pušiti. – P233 Čuvati bočicu dobro zatvorenom. – P312 Ako se ne osjećate dobro, obratite se liječniku. – P337+P313 Ako nadraženost oka ne prestaje: potražite liječnički savjet/pomoć. – P403+P235 Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Držite na hladnom. – P405 Držati zaključano.

PAŽNJA: Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti. Čuvati na nezapaljivom mjestu. Temperatura skladištenja <20°C, čuvati podalje od izvora paljenja i topline. Skladištenje; Čuvati na suhom i hladnom. Zaštititi od mraza. Rok trajanja u originalno zatvorenim bočicama je najmanje 5 godina. Otvorene posude nakon korišenja dobro zatvoriti. Prikladna sredstva za gašenje požara: Pjena otporna na alkohol Prah za gašenje Ugljični dioksid (CO2) Vodeni mlaz.

Zbrinjavanje: Ukloniti u skladu sa službenim propisima. Dodjela kodnih brojeva/oznaka otpada mora se provoditi u skladu s propisima. Ambalaža mora se potpuno isprazniti i može se ponovno upotrijebiti nakon odgovarajućeg čišćenja. Ambalaža koja se ne može očistiti mora se zbrinuti.