FIBRODUR TIK 0,75L

FIBRODUR TIK 0,75L

TEMELJNA IMPREGNACIJA ZA DRVO
Dvokomponentni poliuretanski temelj za drvo u 4 boje (mahagonij, orah, tik i bezbojni ). Dubinski impregnira vlakna drveta. Ojačava i popravlja površinski sloj pripremajući ga za sljedeće premaze.
UPORABA: dobro promiješati obje komponente 2:1 volumski. Nanijeti u jednom sloju kistom. Kod jako poroznih površina nanijeti dva sloja. UPOTREBLJIVOST MJEŠAVINE: 4 sata kod 20°C.
INTERVAL PREMAZIVANJA: 12- 24 sata. Prije sljedećeg nanosa prebrusiti papirom 180- 240. RAZRJEĐIVAČ: 5780.
POTROŠNJA:10 m2/l za jedan sloj.
NANOŠENJE: kistom,valjkom ili špricom. Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.