FILACLASSIC 1L

FILACLASSIC 1L

TEKUĆI VOSAK ZA TERAKOTU I MRAMOR.
Vosak za ulaštivanje , zaštitu i održavanje podova iz terakote, mramora, kamena, teraco podova i sl.
Koristiti nerazrijeđen za prvi i završni sloj,
ili razrijeđen (2-3 dcl. na 5 lit vode) za naredna održavanja. Nakon sušenja ulaštiti mramor i kamen.
Koristiti razrijeđen za zaštitu novih podova i nerazrijeđen za stare podove.
Ostaviti da se dobro osuši 30-60 min. , zatim uglačati sa vunenom krpom ili polirkom za podove.
Čuvati od smrzavanja nije za vanjske radove.

Sa 1 litrom proizvoda možete premazati;
TERAKOTA :nerazrijeđen 20 m2 MRAMOR:nerazr. 50 m2
razrjeđen 100 m2 razrijeđen 100 m2