FINNGARD SILICONE PROTECT BAZA A 2,7L

FINNGARD SILICONE PROTECT BAZA A 2,7L

OPIS: Vodena, silikonska fasadna boja. Za uporabu na tradicionalnim vapneno-cementnim i cementnim fasadama , tankoslojnim mineralno-polimernim i akrilnim fasadama i betonskim podlogama. Može se koristiti za obnovu mineralno (silikatnih) površina.
Stvara vodoodbojnu površinu, osigurava dugotrajnost i paropropusnost.
Premazane površine su vrlo otporne na gljivice, plijesni, alge i prljavštinu.
Silikonska fasadna boja može se nijansirati u rasponu boja po Tikkurila Facade 760 ton karti.
PREPORUČENA UPOTREBA:
Posebno se preporučuje za obnovu toplinskih izolacijskih sustava od ekspandiranog polistirena (stiropora ) i mineralne vune.
POKRIVNOST: 6-9 m2 /l po jednom premazu, ovisno o upojnosti i strukturi podloge. Napravite probu na određenom području fasade, kako biste odredili pokrivnost boje.
SKLADIŠTENJE: Skladištiti i transportirati u čvrsto zatvorenim spremnicima pri temperaturi između
+ 5°C i +25 ° C. Čuvati od smrzavanja.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.Sadrži: reakcijsku smjesu: 5-kloro-2-metil-4- izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metil-2H- izotiazol-3-on (MIT) I 4,5-dikloro-2- oktil-2H – izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Izbjegavajte odlaganje u okoliš. Ovaj premaz sadrži biocidne tvari za konzerviranje suhog sloja premaza.