FINNGARD UNI PRIMER A 9L

FINNGARD UNI PRIMER A 9L

OPIS: Vodeno, akrilni temeljni premaz za fasade – jača strukturu podloge, smanjuje upojnost i potrošnju završne boje, ujednačuje boju, poboljšava prijanjanje fasadne boje i izolira završni premaz od utjecaja podloge.
PREPORUČENA UPOTREBA:
Za upotrebu na tradicionalnim cementno-vapnenim i cementnim fasadama, tankoslojnim
mineralno-polimernim i akrilnim fasadama kao i betonskim podlogama. Također se može koristiti za obnovu mineralnih (silikatnih) premaza.
POKRIVNOST : 6-8 m2/lit za jedan premaz, ovisno o upojnosti i strukturi podloge. Napravite probu na određenom području fasade, kako biste odredili pokrivnost boje.
SKLADIŠTENJE: Skladištiti i transportirati u čvrsto zatvorenim spremnicima pri temperaturi između
+ 5°C i +25 ° C. Čuvati od smrzavanja.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.Sadrži: reakcijsku smjesu: 5-kloro-2-metil-4- izotiazolin-3-on i 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 2-metil-2H- izotiazol-3-on (MIT) I 4,5-dikloro-2- oktil-2H – izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Nositi zaštitne rukavice. Izbjegavajte odlaganje u okoliš. Ovaj premaz sadrži biocidne tvari za konzerviranje suhog sloja premaza.