GRAFOTHERM WHITE 18L

GRAFOTHERM WHITE 18L

ANTIKONDENZACIJKA BIJELA MAT BOJA.
Prikladan je za unutarnje premazivanje zidova i stropova, betona, žbuke i cigle. Preporučuje se koristiti i za čelične limove za krov, čelične konstrukcije i druge metalne podloge gdje se javlja kondenzacija i problem kapanja vode.
OPIS: Jednokonponentni ANTIKONDENZACIJSKI premaz na bazi vode za nanošenje airless-om, kistom ili valjkom.Pogodan je za korištenje samo za unutarnje i zaštićene površine. Premaz izvrsno upija vlagu, te ju zatim brzo isparava. Sprječava kondenzaciju i kapanje vode, ima dobra toplinska izolacijska svojstva. Premaz je vrlo elastičan i porozan. Preporuča se koristiti direktno na čelične krovne limove, čelične konstrukcije i druge metalne površine kod kojih se javlja problem kondenzacije i kapanja vode. Kod nanošenja u debljem sloju prigušuje vibracije i zvuk. U skladu je sa normama EN13501-1 klase A2 i ASTM E84 (SAD). Proizvod je također u skladu sa MED-B-8648 normom i pogodan je za premazivanje unutrašnjosti plovila. PREPORUČENA DEBLJINA; mokrog sloja je 550-900 mikrometara, a suhog sloja 250-410 mikrometara (190-320 g/m2) TEORETSKA POTROŠNJA: 1-1.6 m2/l . VRIJEME SUŠENJA; suho na dodir za 1-2 sata, potpuno suho za 8-12 sati. TONOVI : Bijela ili siva. Gustoća: 1.1 kg/l PRIPREMA POVRŠINE: Očistiti površine od masnoća, soli, prljavštine i prašine. ZIDOVI I STROPOVI OD ŽBUKE, CIGLE ILI BETONA: Prethodno premazati sa temeljnim premazom PROSEAL. Nakon 3 sata sušenja nanjeti anti-kondenzacijski premaz GRAFOTHERM.
CINČANE POVRŠINE: Ohrapaviti pjeskarenjem sa mineralnim abrazivima, kvarcnim pijeskom do hrapavosti (SaS, SFS 5873). Ako pjeskarenje nije moguće izvesti, površine se moraju lagano obrusiti ručnim brušenjem ili pranjem sa deterdžentom PANSSARIPESU.
ALUMINIJSKE POVRŠINE: Ohrapaviti pjeskarenjem sa ne metalnim abrazivima do hrapavosti (SaS, SFS 5873). Ako pjeskarenje nije moguće izvesti, površine se moraju lagano obrusiti ručnim brušenjem ili pranjem sa deterdžentom MAALIPESU.
POVRŠINE OBOJANE SA TEMELJNIM PREMAZIMA: Industrijski temeljni premaz sa stražnje strane čeličnog limenog krova nezahtjeva posebnu pripremu. Odmastiti, očistiti od soli i prljavštine na propisan način. Popraviti oštećene dijelove temeljnog premaza sa TEMAPRIME EE ili ROSTEX SUPER. Paziti da se temeljni premaz dobro osuši. ČELIČNE POVRŠINE: Ohrapaviti površine brušenjem ili pjeskarenjem sa ne metalnim abrazivima.
TEMELJNI PREMAZI: TEMAPRIME EE, TEMACOAT RM 40, TEMACOAT PRIMER, TEMACOAT GPL-S PRIMER, ROSTEX SUPER ili direktno na galvanizirane površine. Stare premaze preporuča se obrusiti da se osigura dobro prijanjanje.
Preko GRAFOTERM premaza ne nanositi nikakve završne premaze jer bi to smanjilo upijanje vode.
PRIPREMA: Sve površine moraju biti suhe. Temperatura zraka i površine nesmije biti ispod +10°C za vrijeme nanošenja i sušenja. Relativna vlažnost zraka nesmije biti viša od 80%. Temperatura premaza trebala bi biti iznad +15°C za pravilno nanošenje. Preporuča se dobra ventilacija zraka za vrijeme nanošenja i sušenja premaza.
NANOŠENJE: AIRLESS ili kada to nije moguće kist ili valjak. Dobro promješati premaz prije upotrebe. Za prskanje može se razrijediti 0-5%. Tip mlaznice “0,027-0,029” ili veći i pritisak mlaznice 150 – 180 bara. Kut prskanja maksimalno 40°. Namjestiti prskanje na izlazu minimalno 2.7 l/min. Razrjeđuje se sa vodom. Čišćenje alata: alat nakon upotrebe oprati vodom. Skladištenje: Spremnike čuvati od smrzavanja.