JOKER A 2,7L

JOKER A 2,7L

Opis: bezotapalna, periva akrilna latex mat boja. Koristi se za bojenje novih i prije bojenih površina u suhim unutarnjim prostoroma.
Primjena: :zidovi i stropovi u suhim interijerima.
Tonovi : bijela i po Symphony ton karti.

UPORABA
Priprema: sa novih površina skinuti prljavštinu i prašinu. Zidove sa ranijim premazima oprati sa sredstvom za čišćenje Maalipesu i isprati vodom. Tvrde i sjajne obojene površine obrusiti. Pokitati rupe i pukotine, obrusiti kit i ukloniti prašinu.
Nanošenje: dobro promiješati boju i razrijediti je po potrebi. Nanesti kistom, valjkom ili prskanjem, direktno kao temelj ili na temeljnu akrilnu podlogu Luja Universal Primer.
Potrošnja: 10-12 m2/lit
Sušenje: suh nakon 2 sata, a suh za ponovno premazivanje za 1-2 sata, ovisno o uvjetima.
Čišćenje alata: Alat odmah nakon uporabe oprati vodom, prazne kantice zbrinuti po lokalnim propisima.