KIT ZA DRVO SVIJETLI 125ML

KIT ZA DRVO SVIJETLI 125ML

Dvokomponentni poliesterski kit na bazi mikrovlakana drveta. Koristi se za popravak oštečenja na svim vrstama drva. Brzo stvrdnjava i ne mijenja
volumen.Lako se brusi. Ima svojstva drveta i obrađuje se istim alatima. Može se prelakirati ili obojiti bilo kojom vrstom završnih premaza.
UPORABA: Potrebnu količinu dobro izmješati sa 1-3% katalizatora ovisno o željenoj brzini stvrdnjavanja i temperaturi okoline. Površine moraju
biti suhe i čiste. NE UZIMATI KIT ALATOM KOJI NA SEBI IMA KATALIZATORA ILI VEĆ IZMJEŠANOGKITA! Skladištenje: čuvati u hladnom i
provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;