MICROFIBRE 2,5

MICROFIBRE 2,5

Organska, sintetska mikrovlakna, koriste se kao punilo i dodatak epoksidnoj smoli RESINA 2000, za pripravljanje strukturalnih ojačanja kitova ili ljepila željene gustoće i viskoziteta. Koriste se za strukturna lijepljenja tipa „filet“ (za lijepljenje „T“ spojeva).
PRIMJENA: dodaje se u zamješanu smolu (kom. A+B) u omjeru 1:0.5 do 1:1 volumski, zavisno o radovima koji se izvode. Proizvod ne sadrži nikakve štetne sastojke.