OPTIVA 5 BA 9L

OPTIVA 5 BA 9L

Opis:unutarnja mat boja za zidove i stropove na bazi latex akrilata, otporna na pranje.
Primjena: cementno vapnene žbuke, beton, gips kartonske ploče, drvo i metal sa odgovarajućim temeljnim premazom. Pogodna je za obnovu starih uljenih, alkidnih i akrilnih lakova.
Tonovi: bijela i po SYMPHONY ton karti.
UPORABA
Priprema: površine moraju biti suhe i čiste, bez labavih čestica i masnoće. Pokitati pukotine i neravnine i otprašiti. NanIjeti odgovarajuću impregnaciju ili temeljni premaz.
Nanošenje: boju promiješati prije upotrebe i tijekom rada i nanijeti kistom, valjkom ili prskanjem u 1-2 premaza, ovisno o podlozi( za slabo pokrivne tonove nanijeti dodatni premaz).
Razrjediti: samo po potrebi do najviše 5% sa vodom.
Potrošnja: 12-15 m2/lit za 1 premaz.
Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlage zraka premaz je suh na dodir nakon 2 sata, a za sljedeće premazivanje nakon 4 sata.
Čišćenje alata: alat odmah nakon upotrebe oprati vodom, prazne kantice zbrinuti po lokalnim propisima.
Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, u dobro zatvorenim spremnicima, čuvati od smrzavanja.