PETSI BOJILO ZA PARKETE 2,7L

PETSI BOJILO ZA PARKETE 2,7L

Opis: akrilatno vodeno bojilo za unutarnje radove.
Primjena: koristi se za toniranje brušenih drvenih podova prije bojenja završnim Ace Parket lakovima.
Tonovi: po Tikkurila ton karti za lakove.

UPORABA
Priprema:površine prebrusiti, pokitati sve pukotine veće od 0,5mm sa kitom napravljenim od prašine i temeljnog Ace parket laka, križno sa inox lopaticom. Nakon 30-60 minuta obrusiti u smijeru godova ili ulaza svijetla kroz prozor brusnim papirom 100-120. Odstraniti svu prašinu usisivačem. Preporuča se lagano navlažiti površinu i nakon sušenja obrusiti brusnim papirom 240 da se uklone podignuta vlakna na drvu.
Nanošenje: promiješati boju prije upotrebe i tijekom rada. Provjeriti na malom uzorku istog drva dali ton odgovara željenoj nijansi. Nanjeti u tankom sloju širokim kistom u smjeru godova.
Potrošnja: 15-25 m2/lit
Sušenje: na 23°C i 50% relativne vlažnosti zraka 50%. Suh na prašinu za 1 sat a drugi premaz nakon 3-4 sata. Premazati sa Ace parket završnim lakom za 3-4 sata, u dva do tri sloja.
Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.
Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru. Ne izlagati sunčevim zrakama. Čuvati od smrzavanja.