POLYGOAL 0,75L

POLYGOAL 0,75L

AKRILNI MEĐUPREMAZ. Poliakrilni dvokomponentni debeloslojni međupremaz za sisteme zaštite sa povećanim učinkom zaštite. Odlične brusivosti, posebno namjenjen kao prednamaz za završne lakove. Povećana debljina filma omogućava zatvaranje mikroporoznosti postojećih slojeva. Namjenjen je uglavnom za nanašanje na prethodno obrušene epoksidne temeljne premaze i kitove. Nanosi se direktno na stakloplastiku i gelcoat nakon odgovarajućeg brušenja i čišćenja. Polygoal je idealan prednamaz za završne poliuretanske lakove, ističući njihov sjaj.
Specifična težina (20°C): 1.62kg/L, Volumni udio suhe tvari: 56%, Plamište: >23°C Izgled filma: mat Boja: bijela. PRIPREMA POVRŠINE: Potpuno odstraniti stare premaze koji se ljušte. NOVI GEL COAT: Odmastiti prikladnim sredstvom za čišćenje, isprati vodom i i izbrusiti brusnim papirom 220-240 granulacije. NOVO DRVO: Relativna vlažnost mora biti manja od 18%. Izbrusiti sa papirom granulacije 80-120, odstraniti prašinu, nanjeti prvi sloj dobro razrjeđene temeljne boje ili EPOWAY razrjeđen 25% NOVI ČELIK: Preporuča se pjeskarenje do SA 2 ili brušenje diskovima, premazati ADHERPOX u jedan ili dva premaza. NOVE LAKE LEGURE: Odmastiti, obrusiti grubim abrazivom i nanjeti 1-2 temeljna premaza ADHERPOX-a. Nakon kompletnog stvrdnjavanja preporuča se obrusiti sa granulacijom 320/400 za postizanje savršeno glatke površine prije lakiranja.
NANOŠENJE: prskanje; za popravake kist ili valjak. Dobro promješati. Kod konvencionalnog prskanja razrjediti volumski 20% sa razrjeđivačem 6780. Pranje alata: razrjeđivač 6780. POLYGOAL izbrušen sa papirom granulacije 400 predstavlja idealnu podlogu za završne lakove GEL GLOSS PRO ili COMANDER ističući njihov sjaj.
Potpuno suho: 7 dana, Pot life (na 20°C): 2 sata, Temperatura nanošenja min/max: 15/30°C. Utvrđivač: 6757.999, Omjer mješanja volumski: 4:1 Razrjeđivač: 6780. Debljina mokrog/suhog filma po premazu: 160µm/100µm, pokrivnost: 6,5 m2/l , Međupremazni interval min/max: 12 sati/48 sati. Broj premaza: 1-2; PRSKANJE: Promjer mlaznice: 1,5 / 1,7 mm, Pritisak zraka: 3,5 / 4 atm.