Na vrh
Traži
051412-700 Kontaktirajte nas

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KALJUŽE-santina

 
DETERDŽENT, ODMAŠČIVAĆ

Održava čistim pregrade kaljuža ili bilo koje površine s kojima dođe u dodir.Čisti palubu,trup,vodenu liniju, bokobrane.
Razgrađuje i emulgira naftu, benzin, maziva, masti, taloge i teška ulja. Neutralizira eventualno isticanje tekućine akumulatora. Spriječava nastajanje gljivica i pljesni. Spriječava nastajanje zapaljivih taloga i patine.
BEZ MIRISA. Nema otrovnih para. Ne nagriza. Nije zapaljivo.
Ne oštećuje plastiku,drvo,gumu,tkaninu ili druge materijale. Ne sadrži kiseline,spojeve klora ili fosfora ni amonijak. U kaljužu se ulije odgovarajuća količina sredstva tako da koristeći pritom gibanje plovila dospije  na sve dijelove na kojima se mogu nakupiti  talozi nečistoća ili uljnih tvari. Otapa se u slatkoj ili slanoj vodi. Na kraju sezone ili kada je tekućina dovoljno onečišćena,usiše se i odloži u lučka odlagališta za pročišćavanje

PAKOVANJE

D00503-BOCA-1 LIT


  • Ispiši
  • Na vrh