PRESTO LV KIT 3L

PRESTO LV KIT 3L

kit za gletanje zidova i stropova u interijerima. Pogodan za gips ploče, žbuku, poro beton, beton. Koristi se i kod zapunjavanja fuga između gips ploča. Zapunjava rupe i reške do 4mm bez pucanja. Dobre prionjivosti i minimalnog skupljanja.
Boja: siva
Primjena: površine koje se ravnaju moraju biti čiste. Nanosi se gleterom.
Sušenje: 2-24 sata u normalnim uvjetima ovisno o debljini, relativnoj vlažnosti zraka i temperaturi.
Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.
Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Čuvati od smrzavanja.