RAFFAELLO NEXT CRNI 2,5L

RAFFAELLO NEXT CRNI  2,5L

Vrhunski samopolirajući antivegetativni premaz. Zahvaljujući velikom udjelu bakra i čistih čestica ugljika, premaz ima dobra antivegetativna svojstva i prirodnu klizavost u svim uvjetima. Učinkovito u toplim, umjereno toplim morima i morima mješanim sa vodom. Kontrolirano se otapa i zato se može koristiti za jedrilice i za plovila srednje brzine. Ne nakuplja se prekomjerna debljina slojeva tijekom vremena, već se kontrolirano otpušta tijekom plovidbe. Udovoljava zahtjevima (Uredba (EU) br. 528/2012). SAMO BIJELA BOJA PRIKLADNA JE ZA TRUPOVE OD ALUMINIJA (ne sadrži bakar).NAČIN NANOŠENJA: valjkom, kistom. Konvencionalno špricanje: tlak 3,5 bara,promjer dizne: 1,7-1,9 mm. Airless špricanje: tlak 150 bara, promjer dizne: 0,3-0,6 mm. IZGLED: mat. RAZRJEĐIVAČ: 6470. Debljina suhog sloja: 40µm. Debljina mokrog sloja: 80µm (odnosi se na nerazrijeđeni proizvod). POTROŠNJA: 10 m2/lit za jedan premaz. Treba nanjeti dva antivegetativna premaza za sezonsku zaštitu. Nanesite dodatni premaz na područjima podvrgnutim većem trošenju/većem trenju. PREPORUČENI TEMELJNI PREMAZI: ADHERPOX je pogodan za sve podloge. TICOPRENE AL se koristi kao temeljni premaz za drvo, željezo, stakloplastiku ili kao izolator za stare antivegetativne premaze, ADHERGLASS, UNIKOTE PRO. PRIPREMA POVRŠINE: A) POVRŠINE PREMAZANE SA STARIM ANTIVEGETATIVNIM PREMAZOM a) U DOBROM STANJU: Ukloniti nečistoće i bilo koju vegetaciju kroz pranje pod visokim pritiskom sa slatkom vodom. Lagano obrusiti sa brusnim papirom granulacije 120-180. Ako je stari antifouling nepoznat ili drugačiji, nanesite jedan premaz izolacije poput TICOPRENE AL. Nanesite dva premaza RAFFAELLO NEXT. b) U LOŠEM STANJU: Ukloniti nečistoće, vegetaciju i labave dijelove pranjem pomoću vode pod visokim tlakom. Izbrusiti sa brusnim papirom granulacije 80-120 ili lagano pjeskarenje, pazite da ne oštetite premaze ispod starog antivegetatinog premaza. Nanesite jedan sloj ADHERPOX-a ili TICOPRENE AL kao temeljni premaz na cijelom tretiranom području prije nastavka s primjenom antivegetativnog premaza. Nanesite dva premaza RAFFAELLO NEXT. B) NOVE POVRŠINE ILI POTPUNO OBNOVLJENE POVRŠINE: Odmastiti površinu koja se tretira sa otapalom ili s prikladnim sredstvom za čišćenje. Isprati vodom i uklonite sve tragove ulja i masti. Sve površine koje treba premazati moraju biti čiste, suhe i bez ostataka obraštaja i vegetacije. Prije nanošenja antivegetativnog premaza, ispuhati čistim i suhim zrakom da se ukloni prašina od brušenja i prljavštine. STAKLOPLASTIKA: Izbrusiti sa brusnim papirom granulacije P180-P220. Premazati sa temeljnim premazom. (ADHERPOX ili ADHERGLASS). ČELIK: Pjeskarenje do stupnja Sa 2,5 ili, nakon savjetovanja sa našim tehničarima, strojno čišćenje stupanj St 3. Premazati sa odgovarajućim temeljnim premazom. NOVO DRVO: Sadržaj vlage u drvu nesmije biti veći od 18%. Izbrusiti brusnim papirom granulacije P80-P120. OLOVO: Ispolirati sa grubim diskom (mehaničko čišćenje). Površinski sloj metala mora biti potpuno i ravnomjerno izbrušen, uklanjanjem oksidacijskog ostatka isti dan prije primjene. SUŠENJE: Na 10°C: minimalno 18 sati. Na 15°C: minimalno 12 sati. Na 20°C: minimalno 6 sati. Na 30°C: minimalno 4 sata. PORINUĆE PLOVILA: Na 10°C: minimalno za 24 sata, maksimalno za 1-6 mjeseci. Na 15°C: minimalno 18 sati, maksimalno 1-3 mjeseca. Na 20°C: minimalno za 12 sati, maksimalno za 1-3 mjeseca. Na 30°C: minimalno 8 sati, maksimalno 1-2 mjeseca. UVJETI ZA VRIJEME NANOŠENJA: Izbjegavati stvaranje kondenzacije, temperatura površine koja se premazuje mora biti najmanje 3°C iznad točke rosišta. Za vrijeme nanošenja i sušenja temperatura zraka treba biti između 10°C do 30°C. Temperatura podloge nesmije biti ispod 5°C, jer je stvrdnjavanje znatno smanjeno na nižim temperaturama. Nanošenje nije preporučljivo ako je relativna vlažnost zraka iznad 80%. Osigurajte dobru ventilaciju ako premaz nanosite u zatvorenom prostoru. SKLADIŠTENJE: Spremnike čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru na temperaturama od 5°C do 35°C. Izbjegavati direktno izlaganje suncu. NAPOMENA: Maksimalno vrijeme od zadnjeg sloja antivegetativnog premaza do porinuća može biti 1 mjesec, sa vrhunskim proizvodima na bazi bakrenog oksida vrijeme prije porinuća se može produžiti na 3 mjeseca, pod uvjetom da je trup zaštićen od vlage, kiše i atmosferskih utjecaja pomoću plastične folije ili sličnog materijala. Aktivna tvar: Cinkov pirition 2% sadrži: Cinkov oksid, Titanov dioksid, Ksilen, Ugljikovodici C9, aromatski, Etilenbenzen, Cinkov pirition, 1-metoski-2-propanol, 2-metoksi-1-metil-etil-acetat, Etanol, 2-metilpropan-1-ol, silicijev dioksid-respirabilna frakcija, Metil metakrila