RAZREĐIVAČ ZA GEL GLOSS 6700 0,5L

RAZREĐIVAČ ZA GEL GLOSS 6700 0,5L

Razrjeđ đivač č 6700, razrjeđivač za Gel Gloss pro.
Razrjeđivač 6700 je posebno namijenjen za premaz Gel Gloss pro. Za na-
našanje kistom razrijediti 5-10% dok ga je za nanašanje sa špricom po-
trebno razrjediti 25-35%.