SPREJ CRICK 110 500ML C7101

SPREJ CRICK 110 500ML C7101

Upustvo: Očistiti sa Crick 110 površinu za provjeru. Protresti dobro dozu prodorne crvene tekućine Crick 120 i nanesti tanak jednoličan sloj na zonu koja se provjerava. Pričekati 10-20 minuta da sredstvo penetrira. Pažljivo odstraniti višak proizvoda sa detergentom Crick 110 ili vodom. Osušiti. Nanjeti tanak i homogen sloj tekućine za otkrivanje Crick 130 i pustiti je da dijeluje. Prekontrolirati eventualne nepravilnosti na tretiranoj površini.