SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KALJUŽE 1L D00503

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KALJUŽE 1L D00503

(PULITORE PER SENTINE)
Detergentent, odmašćivač
Održava čistim pregrade kaljuža ili bilo koje površine s kojima dođe u dodir. Čisti palubu,trup,vodenu liniju, bokobrane.
Razgrađuje i emulgira naftu, benzin, maziva, masti, taloge i teška ulja. Neutralizira eventualno isticanje tekućine akumulatora. Spriječava nastajanje gljivica i pljesni. Spriječava nastajanje zapaljivih taloga i patine. BEZ MIRISA. Nema otrovnih para. Ne nagriza. Nije zapaljivo. Ne oštećuje plastiku drvo, gumu, tkaninu ili druge materijale. Ne sadrži kiseline,spojeve klora ili fosfora ni amonijak. U kaljužu se ulije odgovarajuća količina sredstva tako da koristeći pritom gibanje plovila dospije na sve dijelove na kojima se mogu nakupiti talozi nečistoća ili uljnih tvari. Otapa se u slatkoj ili slanoj vodi. Na kraju sezone ili kada je tekućina dovoljno onečišćena,usiše se i odloži u lučka odlagališta za pročišćavanje.