TEAK 1 1L

TEAK 1 1L

Detergent za čišćenje svih vrsta mrlja (npr.od motornog ulj i sl.) sa tikovog drva. Ne mijenja boju niti izgled strukture drveta. Ne nagriza gumu i ostale materijale s kojima dolazi u dodir.