TEMAFLOOR 150 TVH 9,4L

TEMAFLOOR 150 TVH 9,4L

Opis: Dvokomponentni epoksidni premaz bez otapala za zaštitu podova na unutarnjim i vanjskim površinama. Namjenjen je za premazivanje novih i prije obojenih podova. Preporuča se za srednje opterećene podove u industriji, radionicama, skladištima i sl. Pogodan je i za premazivanje asfaltnih podloga, garaža, balkona, praonica, podruma i sl. Osobine: Otporan na suhu paru do +70°C i +60°C uronjen. Utvrđivač TEMAFLOOR FLEX daje elastične filmove, otpornije na pucanje i rastezanje betonske podloge. Direktno sunčevo svjetlo kroz duže razdoblje može dovesti do lagane promjene tona i sjaja.
Tonovi: po TEMASPEED ton karti. Sjaj: potpuno sjajan
Pokrivnost: Prosječna potrošnja na betonskim podovima: temelj 4-6 m2/l , završni 6-8 m2/l. Stvarna potrošnja ovisi o stanju poroznosti podloge i načina nanošenja. Razrjeđivač: 1029 Omjer mješanja: 4 volumskih djelova baze 102 -serija i 1 volumski dio 008 4151 utvrđivača ili
ili 2 volumska djela baze 102 – serija i 1 volumski dio 930 5002 FLEX utvrđivača.
Nanošenje: Izliti mješavinu na pod i razvući je sa metalnom ili gumenom lopaticom i izravnati sa valjkom.
Pot life: Oko 20 min nakon mješanja na podlozi. Sušenje na 23°C i 50% relativne vlage:
Suh na prašinu nakon 4 sata, Sljedeći premaz nakon 8 sati do 2 dana, Lagano opterećenje nakon 24 sata, Potpuno optertećenje nakon 7 dana
Na nižim temperaturama konačno stvrdnjavanje nastupa kasnije. Sa TEMAFLOOR FLEX utvrđivačem stvrdnjavanje je nešto sporije nego sa standardnim utvrđivačem. Sadržaj suhe tvari volumski: 100% , Gustoća : 1,7 kg/l (mješavina)
UPORABA:
Uvjeti: Relativna vlažnost podloge ne smije prijeći 97%. Temperatura podloge, premaza i okoline ne smije biti niža od 15°C. Tjekom radova ili sušenja relativna vlažnost zraka ne smije prelaziti 80%.
Novi beton: Ukloniti izlučine sa površine betona strojnim brušenjem ili nagrizanjem solnom (klorovodičnom) kiselinom. Ukloniti prašinu nakon brušenja. Nagrizanje solnom kiselinom izvesti razrjeđenom kiselinom (1 dio koncentrirane kiseline 4 djela vode). Dobro isprati sa puno vode. Osušiti pod.
Stari beton: Odstraniti masnoće, ulja, kemikalije i ostale nečistoće sa deterdžentom MAALIPESU. Skinuti sve labave čestice stare boje brušenjem. Očistiti rupe, pukotine proširiti brusilicom očistiti i otprašiti.
Temeljni premaz: Razrjediti TEMAFLOOR 150 10-30% za temeljno impregniranje. Izliti mješavinu na pod, razvući gumenom ili metalnom lopaticom, zatim izravnati valjkom.
Zapunjavanje: Zapuniti rupe COLOFILL kitom ili mješavinom nerazrjeđenog TEMAFLOOR-a 150, 200 ili 210 i suhog čistog pijeska, u omjeru 1 dio premaza sa 1-2 djela pijeska granulacije 0,1-0,6 mm volumski. Pokitana područja obrusiti prijepremazivanja.
Završni premaz: Završni premaz nanjeti 8 sati nakon temeljnog premazivanja. Ako se završni premaz ne nanese u roku od 48 sati, površine treba lagano obrusiti. Premaz treba razrjediti 10-30%, izliti na pod, razvući lopaticom i izravnati valjkom.
Mješanje: Promješati propisane djelove laka i utvrđivača električnim mješačem. Količina mješavine ovisi o površini koja će biti obrađena i o pot life-u mješavine. Nepropisni omjer mješanja ili nedovoljno mješanje mogu uzrokovati neodgovarajuće stvrdnjavanje i utjecati na konačnu kvalitetu premaza.
Skladištenje: čuvati dobro zatvoreno u hladnom i provjetravanom prostoru.