TEMALAC AB 50 TAL 2,7

TEMALAC AB 50 TAL 2,7

Opis: Brzosušivi, jednokomponentni, alkidni završni lak, namijenjen za završnu zaštitu čeličnih površina. Postojanog sjaja i boje, pri izloženosti vremenskim uplivima i utjecaju industrijske okoline. Idealan za strojobravarske radione sa brzim radnim ciklusima. Pogodan za nanašanje kistom, kao i za zaštitu drva.
Primjena: Preporuča se za premazivanje na terenu, mostova, vanjskih skladišnih tankova, željeznih konstrukcija i ostalih čeličnih površina. Tonovi: RAL, NCS, SSG,BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY, TEMASPEED ton karte.
UPORABA : Priprema: Sve površine moraju biti suhe. Temperatura okoline, boje i površine ne smije biti manja od +5°C tijekom bojenja ili sušenja. Relativna vlažnost ne smije prelaziti 80%. Temperatura površine željeza mora tijekom rada biti viša za 3°C od temperature rosišta.
Priprema površine: odstraniti ulja, masti i prljavštinu (ISO 12944-4)
-površine obojane praimerom: ukloniti ulja, masnoće, soli i prljavštinu na propisan način. Popraviti oštećene dijelove praimera (ISO 12944-4).
Temeljni premaz : TEMAPRIME AB ili EE, EUR, GF, ML, FONTECRYL 10.
Nanošenje: airless i konvencionalni sprej. Promješati boju prije radova. Za airless prskanje ratrijediti 15-20% na viskozitet 30-40 DIN 4. Mlaznica za airless tip 0.011″-0,015 i pritisak na mlaznici 120-160 bara. Kod konvencionalnog prskanja boju razrijediti 20-25% sa razrjeđivačem 1006.
Preporučena debljina filma i teoretska potrošnja:
suh mokri teoretska potrošnja
40 µm 80 µm 13.0 m2/l
60 µm 115 µm 8.7 m2/l
Praktična potrošnja ovisi o načinu nanošenja, uvjetima bojenja, obliku i gruboći površine.
Sušenje:
Debljina suhog filma: 50 µm +10°C +23°C +35°C
Suho na prašinu, nakon 6 h 3 h 2 h
Suho na dodir, nakon 10 h 6 h 4 h
Sljedeći premaz nakon 48 h 24 h 16 h
Vrijeme sušenja drugog sloja ovisi o debljini filma, temperaturi zraka i ventilaciji.
Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, Spremnike ne izlagati sunčevim zrakama.