TEMALAC FD 80 THL 9L

TEMALAC FD 80 THL 9L

Opis:brzosušivi, jednokomponentni sjajni antikorozivni temeljno-završni (single coat) alkidni premaz.
Primjena: preporuča se kao temeljno završni sistem zaštite za čelične strukture. Jednostavan za nanašanje . Idealan za bravarske radione sa brzim ciklusima proizvodnje. Može se koristiti i kao temeljna boja.
Tonovi: RAL, NCS,SSG,BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY, TEMASPEED ton karte.
UPORABA: Priprema: Sve površine moraju biti suhe. Temperatura okoline, boje i površine ne smije biti manja od +5°C tijekom bojenja ili sušenja. Relativna vlažnost ne smije prelaziti 80%. Temperatura površine željeza mora tijekom rada biti viša za 3°C od temperature rosišta.
Primprema površine: odstraniti ulja, masti i prljavštinu (ISO 12944-4)
-gole čelične površine: očistiti do gradacije Sa 2 1/2 (ISO 8501-1). Ako nije moguće pjeskarenje, za hladno valjane limove se preporuča fosfatizacija za bolju prionjivost -površine obojane praimerom:ukloniti ulja, masnoće, soli i prljavštinu na propisan način. Popraviti oštećene dijelove praimera (ISO 12944-4).Temeljni praimer: TEMALAC FD 20, TEMAPRIME EE, TEMAPRIME EUR, TEMAPRIME GF I TEMAPRIME ML. Završni premaz: TEMALAC FD 20, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80, TEMALAC AB 70 I TEMALAC ML 90.
Nanošenje: airless. Promiješati boju prije radova. Za airless prskanje razrijediti 5-15%. Mlaznica za airless tip 0.011”-0.015” i pritisak na mlaznici 120-180 bara. Kut prskanja ovisi o obliku površine.
Razrjedivač: 1006
Preporučena debljina filma i praktična potrošnja:
suh mokri
40 µm 80 µm 11,1 m2/lit
60 µm 135 µm 7,4 m2/lit
Praktična potrošnja ovisi o načinu nanošenja, uvjetima bojenja, obliku i gruboći površine.
Sušenje:
Debljina suhog filma 50 µm +10°C +23°C +35°C
Suho na prašinu, nakon 40 min 15min 10 min
Suho na dodir, nakon 3 h 1-1,5 h 1 h
Sljedeći premaz (mokro na mokro),nakon 1-4 h 0,5-2 h 30 min
vrijeme sušenja za nanošenje drugog sloja ovisi o debljini filma, temperaturi zraka i ventillaciji.