TICOPRENE AL 2,5/1

TICOPRENE AL 2,5/1

Međupremaz na bazi klorkaučuka, boja aluminija, dobrih izolacijskih svojstva i velike otpornosti na slatku i morsku vodu. Naročito se preporuča kao izolacijski sloj kod nepoznatih starih premaza (od drugih proizvođača), kod starih antivegetativnih boja ili kod djelomičnih popravka.
Odlična podloga za sve jednokomponentne završne boje i antivegetativne premaze.
UPORABA: nanjeti 1-4 sloja, kistom, valjkom ili špricom. Kod impregnacije, razrjediti do 5% sa razrjeđivačem 6470. Interval premazivanja 12 sati. Teoretska potrošnja: 6,4 m2/lit.