TIKKURILA SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KISTOVA 1L

TIKKURILA SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KISTOVA 1L

Opis: Učinkoviti deterdžent ugodnog mirisa za čišćenje ličilačkog pribora nakon rada sa vodenim ili premazima na bazi otapala. Lagan za korištenje, sredstvo je biorazgradivo i ne sadrži otapala. Ne nagriza metale, drvo, staklo, plastiku i gumu. Sredstvo čisti pribor od boje i održava kistove ravne i mekane. Koristi se i za držanje alata u zatvorenoj posudi sa nalivenim sredstvom za čišćenje.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Alat očistiti odmah nakon upotrebe. Odstraniti višak boje i uroniti alat ako 10 minuta u sredstvo, a zatim isprati vodom. Malo prosušeni alat uroniti u sredstvo u zatvorenom spremniku i pustiti ga da stoji 24 sata. Po potrebi postupak možemo ponoviti. Sredstvo se može ponovno koristiti tako da korištenu količinu ostavimo da se prljavštine istalože na dnu, a zatim čisti dio sa vrha prelijemo u novu posudu za daljnje korištenje.
POZOR. Ne izljevati taloge u kanalizaciju i vodotokove. Ostatke treba zbrinuti po lokalnim propisima.
Skladištenje:Čuvati od smrzavanja.