TIMBER GLOSS 2,5

TIMBER GLOSS 2,5

Jednokomponentni bezbojni, alkidni lak za drvo visokog sjaja visoko otporan na utjecaj morske okoline. Jednostavan je za nanošenje i održavanje. Novim odabirom punila dobiva se veća debljina sloja u jednom premazu.
UPORABA: Novo drvo očistiti i prebrusiti (papir 180-240). Nanjeti prvi premaz razrjeđen 50% sa razrij. 6470, radi postizanja bolje impregnacije. Zatim nanijeti 2 sloja sa sve manjim razrjeđivanjem (15-25%), potom nanijeti još dva sloja bez razrjeđivanja. Između slojeva brusiti sa papirom 280 u razmaku od 24 sata. Stare lakove u dobrom stanju lagano prebrusiti papirom 240, premazati prvi sloj razrjeđen 10%, zatim nanjeti još dva sloja bez razrjeđivanja. POTROŠNJA:15m2/l za jedan sloj.