UNICA PRIANJAJUĆI TEMELJ AP 2,7L

UNICA PRIANJAJUĆI TEMELJ AP 2,7L

Opis:brzosušivi temelj i međupremaz na osnovi specijalnih smola. Potpuno mat izgleda , za unutarnju i vanjsku uporabu. Dobro prijanja na sve problematične podloge.
Primjena: drvo, staklo, pločice, stakloplastika, PVC, aluminij,pocinčane limove i na prije obojene površine alkidnim ili kiselo otvrdnjavajućim lakovima.
Tonovi: dostupan u svjetlim tonovima po ton karti Symphony.
UPORABA:
Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavštine, voskova, hrđe. Čvorove i smolasta područja premazati sa TIKKURILA lakom za čvorove. Pukotine i rupice pokitati kitom. Postojeće sjajne obojene dijelove, aluminijske, metalne i keramičke površine ohrapaviti brušenjem.
Nanošenje: kist, valjak i prskanje, najbolje sa poliesterskim ili najlon kistovima. Za nanašanje kistom i valjkom: razrjediti do 5% a prskanjem do 10% razrjeđivačem 1050, sve površine moraju biti suhe, drvo sa sadržajem vlage manje od 20%, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%.
Potrošnja: 8-10 m2/lit po premazu.Stvarna potrošnja ovisi o više faktora, gruboći površine, poroznosti, sadržajem vlage i načinom nanošenja,