UNICA PRIANJAJUĆI TEMELJ – OTEX AP 0,33L

UNICA PRIANJAJUĆI TEMELJ – OTEX AP 0,33L

Opis:brzosušivi temelj i međupremaz na osnovi specijalnih smola. Potpuno mat izgleda , za unutarnju i vanjsku uporabu. Dobro prIjanja na sve problematične podloge.Tonovi: dostupan u svijetlim tonovima po ton karti Symphony.
Primjena: drvo, staklo, pločice, stakloplastika, PVC, aluminij,pocinčane limove i na prije obojene površine alkidnim ili kiselo otvrdnjavajućim lakovima.
UPORABA: Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavštine, voskova, hrđe. Čvorove i smolasta područja premazati sa TIKKURILA lakom za čvorove. Pukotine i rupice pokitati kitom. Postojeće sjajne obojene dijelove, aluminijske, metalne i keramičke površine ohrapaviti brušenjem. Nanošenje: kist, valjak i prskanje, najbolje sa poliesterskim ili najlon kistovima. Za nanašanje kistom i valjkom: razrijediti do 5% a prskanjem do 10% razrjeđivačem 1050, sve površine moraju biti suhe, drvo sa sadržajem vlage manje od 20%, temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti ispod 80%. Potrošnja: 8-10 m2/lit po premazu. Stvarna potrošnja ovisi o više faktora, gruboći površine, poroznosti, sadržajem vlage i načinom nanošenja, Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti 50%: suh na prašinu 1 sat, a suh za sljedeći premaz nakon 24 sata. Čišćenje alata: odmah očistiti sa razrjeđivačem 1050.