VALTTI COMPLETE 2,7L

VALTTI COMPLETE 2,7L

Uljani mat lazurni premaz sa voskom za drvo (3U 1-IMPREGNACIJA, OSNOVNI I ZAVRŠNI PREMAZ).
Proizvod je namjenjen za ograde, naslone na stepeništima i balkonima,grede, vrtni namještaj,vrata, prozore itd. Za zaštitu terasa, stepeništa i podova koristiti Valtti wood oil.TONOVI: po Valtti ton karti za drvo. Vrsta drva koje se premazuje utječe na konačni izgled. Uvijek treba napraviti test nanošenja na malom uzorku. PRANJE PRIBORA: sa razrjeđivačem 1050 ili White spirit-om. NANOŠENJE : valjak ili četka. PRIPREMA POVRŠINA : Sve površine koje se boje moraju biti suhe, vlažnost drveta ispod 20%. Primjena na temperaturi zraka najmanje +5°C, i relativna vlažnost zraka ispod 80%.Prije primjene sve površine i oštri krajeva trebaju biti zaobljene sa npr. brusnim papirom. Površine koje se boje treba biti temeljno očišćene od kore,vlaknaste srži sa drveta, zemlje, masti, ulja, plijesni, voska, gljivica, štetočina ili ostalih zagađenja koja smanjuju prianjanje površine. Ukloniti vapno, cement ili ljuskice ukoliko ostane na drvu-one mogu da utječu na trajnost primenjenih površina. Ukloniti čvor (nedostatak napuniti sa čistim drvetom) ili ostaviti (zaštititi sa posebnim kemijskim sredstvima). Nedostaci i oštećenja trebaju biti ispunjene sa drvetom, oštećena mjesta, pukotine trebaju biti ispunjenjena sa kitom za drvo u nijansi koja je malo svijetlija od potrebne nijanse. Preporučuje se upotreba Tikkurila proizvoda za uklanjanje i čišćenje plijesni. Sve predhodno obojene i ispunjene površine, moraju se izbrusiti i izravnati da omoguće drvu apsorpciju. Ako je potrebno ukloniti potpuni sloj!. U slučaju bojenja starih površina, preporuka je da se uradi test bojanje. Pozitivan rezultat testa odlučuje o konačnoj upotrebi ovog proizvoda. Zaštititi biljke od prskanja Valtti Complete tokom upotrebe. NANOŠENJE: Dobro promiješati prije upotrebe i tokom primjene. Primjeniti obilno svugdje, posebno obraćajući pažnju na krajeve drveta, zglobove,pukotine. Primjeniti deblji sloj na krajevima teksture drveta. Preporučuju se nanijeti 2 sloja u razmaku od 24 sata. SUŠENJE:suh na dodir nakon nekoliko sati, sljedeći premaz nakomn 24 sata. Niska temperatura i velika vlažnost zraka produžiti će vrijeme sušenje površine. Potrošnja: 20 m2/l za jednu ruku odnosno glatke drvene površine.ODLAGANJE: Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili tlo. Predati ambalažu i ostatke proizvoda tvrtki ovlaštenoj za odlaganje opasnog otpada. SKLADIŠTENJE:Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na provjetravanom i hladnom mjestu.